Iránytű technikák

Az Önismeret az egyik legfontosabb segítője az életnek!


AUTOGÉN TRÉNING

 • Az „autogén” szó görög eredetű; az autos jelentése ön, a genos jelentése pedig származik.

 • Tehát valami saját magunkból származót jelent.

 • A „tréning” eredete a trenírozni, azaz gyakorolni, tehát amit mindennap kell tenni.

 • Tehát valami „saját magunkból származót gyakorolni” jelent. Ez olyan, mint a járás, ami szintén magunkból a természetünkből adódik, belülről jön, bennünk van.

Ez a módszer valójában egy olyan általános lazításból és 6 alapgyakorlatból álló technika sort jelent, mellyel elérhető a két alapvető testi funkció feletti uralom. Ezután a test feletti teljes uralom elérhető, rendszeres gyakorlással. A továbbiakban fejleszthető az elmélyülés, az intenzitás mértéke növelhető. A már megszerzett és uralt testi átkapcsolás életem végéig fenntartható gyakorlással. A megváltozott tudatállapot és a passzív koncentráció az élet számos területén jól hasznosítható. Ezzel a munkával az önmegismerés mélyítése több irányba történhet:

 • Fizikailag a célzott szervtréning,

 • fókuszolás a mindennapokban, minden területen,

 • speciális célformulák kialakítása és használata( pozitív állítások).

Avicenna szerint „ A lélek ölni tud!” Schulz szerint a szavak képesek a tudatállapot módosulása révén  fizikai gyógyulást elérni.

A belső képek, a nyugalom – életerő.

De nem csak spirituálisan, orvosilag is bizonyított, hogy az autogén tréningsegítségével az egészség megőrizhető, bizonyos krónikus állapotokban ( asztma, magas vérnyomás, gyomorfekély, pajzsmirigy működési betegségek) rapid javulás áll be.

Gyógyulj velem!

Ismerd meg vezetett képekkel bensődet. Nem várt szépségek, találkozások,felismerések lesznek a Tieid!

 

MEDIÁCIÓ – Közvetítés a köztes megoldás keresésére

A latin „medius” – középső, közötti, közvetítő – szóból ered a mediáció kifejezés, ami egy olyan speciális konfliktuskezelési módszer, ahol a kommunikációs nehézségek folytán kialakult konfliktusokban a kommunikációt egy pártatlan szakember, a mediátor irányítja.

A mediátor feladata, hogy elősegítse a kölcsönösen elfogadható megoldások közös megtalálását és kidolgozását. A mediátor közvetít, és az álláspontokat lefordítja mindkét fél számára, a döntés joga és felelőssége a résztvevők kezében marad! A megoldásközpontú konfliktuskezelési módszerrel a másik fél álláspontjának megértésén és az elakadások feldolgozásán át jutnak el a felek a kölcsönösen előnyös, leginkább elfogadható megoldások kialakításához.

A mediáció előnyei, hogy a résztvevők saját maguk döntenek a többi résztvevő figyelembevételével. Betartják a közösen kialakított játék szabályokat és megállapodást.

 Időt és pénzt takarítanak meg, megkímélve magukat a jogi procedúráktól és annak minden nehézségétől.

 

IMAGINÁCIÓ

A latin eredetű „imaginatio”, azaz képzelet, képzelőerő, elképzelés, kitalálás, ötlet az elnevezés alapja. A szimbólummal való munka közben,  a megjelenő vagy megidézett képek alakítása, transzformálása, továbbvitele történik, amelyben a megjelenő képek, szimbólumok hidat képeznek az esemény, az érintett személy, vagy személyek közötti interakcióban a megoldás megtalálásában.
A KIP (katatim imagináció) Leuner nevéhez fűződik. Módszerének lényege olyan önmegismerő út, melynek minden szakasza megoldásközpontú, újra kreatívvá tesz és gyógyító hatású, mint testi mint lelki oldalon. Valójában az én építését jelenti különleges tudatélményekre alapozott munkával. Érzelmi szinten szimbolikus vágyteljesítés ( elfogadás, feldolgozás,  jutalmazás ) indulatelvezetés és mikro katarzisok mehetnek végbe. Mindennapjainkba segít a régi összefüggések új értelmezése, újraélése, visszaidézése, átdolgozása révén elérhető tudatosítás, önmegértés megélésében. Emellett segít még a konfrontáció, megerősítés, próbacselekvések során új viselkedésminták beépítésébe! A kliens rátalál a játék, a szimbolikus gondolkodás kreativitást fokozó elemeire, amivel meggyorsíthatja önmegértését, személyisége kiteljesedését.
A helyzet védett, mint fizikailag, mint lelkileg, így saját képzeleti világában félelemmentesen és a reális történésekkel járó következmények nélkül tehetjük átélhetővé, feldolgozhatóvá és fejleszthetővé a bennünk zajló történéseket.
Emellett új, pozitív viselkedésmintákat tanulunk meg a munka során, melynek mindig haszna van!
A szociális szorongás, félelem, levert, bezárt magatartás, lámpaláz, teljesítményblokk, álmatlanság, fejfájás, magas vérnyomás, táplálkozási zavarok és sok más tüneteire használhatók igazán jól az imaginatív technikák.

 

MEDITÁCIÓ

A latin eredetű „meditari” szó többrétegű jelentéssel bír:

 • jártasságot szerezni valamiben, valamit megváltoztatni, irányultságot váltani, ráhatni valamire,

 • jelentésbővüléssel ez azt jelenti, mint gondolkodni, szemlélődni.

A mentális technikák között, az autogén tréning az alap, és ennek a felsőfokát nevezzük meditációnak, amely az önmegismerés, a belső utas személyiségfejlődés kiváló eszköze.

A meditáció olyan mindennapos jelenség az életünkben, mint a fény használata. Az egyik a külső világot hivatott megvilágítani, míg a másik a belsőnket árasztja el  fénnyel. A meditáció lényegében nem más, mint a tudatosság művészete, az ész és a szív egyensúlyának, harmóniájának megteremtése szellemi úton. A meditáció a saját magunkkal való találkozás kézenfekvő útja.

 

NLP – Neuro-Lingvisztikus Programozás

Megalkotói John Grinder és Richard Bandler. Nagyon sikeres, eredményes kommunikátorok figyeltek meg és elemezték (Wiginia Satir, Erik Ericsson, Fritz Persl, Abraham Maslow, stb. ) módszereiket, technikájukat vizsgálva alakították, csiszolták a jelenlegi állapotra.

Összegezve: az emberi változás, kommunikáció és tanulás tudománya, melyet sokan éppen ezért művészetnek is neveznek.

Az elnevezést a következő elemek egysége adja:

Neuro, azaz ideg. Neurológia: a központi- és perifériás idegrendszer mindenkinél hasonló módon működik – így a gondolkodás és a viselkedés alapjául szolgáló – idegrendszeri folyamatokat jelöli. Ezen folyamatokat modellezi emellett  bemutatja a  kapcsolatukat a szavakkal és a bennük megismert, eddig megtanult  programjainkkal.
Lingvisztika: az idegrendszeri folyamatokat rendszerező, értelmező nyelvre utal, amely – mint kódrendszer – kommunikációs lehetőséget biztosít, a szavak és az idegrendszer között. A szavak fogalmakkal, képekkel való azonosítására hivatott, azonosít és elválaszt. 
Programozás – a fenti folyamatok leírható egységekre való bontásával a folyamat reprodukálható és célszerűen kombinálható, alakítható.

Az NLP a szubjektív igazságra, a személyes hasznosságra, a saját eredményességre, a sikerre törekszik. A világról és Önmagunkról alkotott belső és külső térképeink módosításával könnyen és természetesen alakíthatjuk át viselkedésünket, gondolkodásunkat, érzelmeinket és kapcsolatainkat. Így olyan célokat tűzhetünk ki, amelyek kibontakoztathatják valódi énünket, és ugyanakkor egyensúlyban vannak környezetünkkel is. Megtanulhatjuk úgy formálni belső világunkat, hogy igazi vágyainkat el is érjük.

Az NLP segítségével bejárhatjuk az emberi változás birodalmát. Az utazás hasznosságánál talán csak az út érdekessége lehet nagyobb (különböző önfejlesztő eljárásokban, személyiség- és szervezetfejlesztésben, vezetéselméletben az üzleti életben használhatjuk ).

 

PSZICHODRÁMA

Egy olyan módszer, ahol a szavak mellett a mozgásé, a gesztusé, a cselekvésé, a térbeliségé a főszerep. Először három dimenzióba helyezzük, eljátsszuk, átéljük, átérezzük, és csak ezután fordítjuk szavakba a történést, azaz előbb megfigyeljük aztán a megfigyeléseinket összegezzük és a többiekkel együtt megnézzük közösen!
A főszereplő (protagonista) által felkínált élethelyzetet, mely lehet traumatikus vagy örömteli, lehet múltbeli vagy jövőbeli, mint eseményt megjelenítve újrajátsszuk, eljátsszuk. Események eljátszása során lehetőség van belebújni a többi szereplő bőrébe, átélni, átérezni, megérteni az ő motívumait is! Ezután a különböző szerepeket elvállaló társak visszajelzésének segítségével, közösen, közelebb jutni a főszereplő számára érthetetlen, problémás, megoldandó esemény megértéséhez. Közben kipróbálni a lehetséges megoldásokat, minden résztvevő szemszögéből, bizalmi légkörben, kockázatmentesen minden ismeretet megszerezvén a helyzetekről.

 

RELAXÁCIÓ

A középkori francia szóból „relaxation” ered, melynek jelentése elengedni a rabot – milyen találó is egy régóta rögzült élethelyzetre, gúzsba kötött állapotra! A relaxáció szó elengedést és a nyugalom állapotát jelzi mai értelmében. Elengedni a hétköznapi gondokat, ellazulttá válni és megtalálni azt az állapotot,  ami a hétköznapokban is alkalmazható és örömet tud okozni!
A relaxáció szó azoknak a különböző technikájú pszichofiziológiai, pszichoszomatikus, önszabályozó, önlazító módszereknek összefoglaló elnevezése, melyben a testi ellazulás – lazítás a pszichikus egyensúly helyreállítását célozza meg. Emellett mellékhatásként, a pszichofiziológiai folyamatok rendeződését, a személy egészségesebb életvitelét szolgálja.
A relaxáció előfeltételét és alapját képezi a belső képekkel, hangokkal, érzésekkel, szimbolikus megjelenítésekkel dolgozó mentális technikáknak, mint például meditáció, imagináció, agykontroll, Simonton tréning stb.

 

KOMMUNIKÁCIÓS ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ TRÉNING

Mottó: „Minden ember addig szabad, amíg szabadon hagyja mások szabadságát.”

Bár az angol assaretivity, és a magyar önérvényesítés egyfajta rámenősséget sugall, az asszertivitás lényege önmagunk és környezetünk elfogadásából ered. Valójában azt jelenti, hogy az egyén saját érdekeit a környezettel összhangban érvényesíti, ami csak megfelelő önismeret, önelfogadás birtokában és mások reális érdekeinek figyelembe vételével történhet.

Lehet úgy viselkedni az élet feszült pillanataiban is, hogy őszintén kifejezhessük érzéseinket, ugyanakkor ne bántsuk meg a másikat. A Thomas Gordon ezt a kommunikációt nevezi győztes – győztes kommunikációnak. A magabiztos magatartással arra törekszik az ember, hogy mindkét fél érdekeinek figyelembe vételével nyertes-nyertes megoldást és kölcsönös kompromisszumot találjon. Az asszertivitás az agresszív és passzív viselkedés közti egészséges átmenetet képviseli, amikor nem bántjuk a gyengébbet és nem hódolunk be az agressziónak sem.

Akiből hiányzik a magabiztosság és másoknak alávetve éli az életét

 • fokozatosan elveszti önbecsülését, majd feladja a változás reményét is.

 • őszintétlen,  légkörben él, hiszen igazi érzéseit mindig leplezi.

 • abból az alávetettség felőrli a szeretetet, bizalmat és az intimitás képességét.

 • valódi érzelmei elfojtásával külső kapcsolati és belső pszichoszomatikus zűrzavart okoz.

 A tréning alapja a magabiztosságot és bizonytalanságot sugalló viselkedés elemeinek meg(fel-, el-,)ismerése, azaz :

 • a magabiztos fellépés elsajátítása,

 • a célszerűtlen, kevésbé hatékony viselkedés felismerése és módosítása,

 • a NEM-et mondás képességének megtanulása,

 • az őszinte, önérvényesítő érzelmek kifejezése,

 • testbeszéd mások előtt,

 • a beszéde alapjai, hatékony kommunikáció elsajátítása

Alapvetés:
„Ha azt gondolod, hogy képes vagy rá, vagy azt, hogy nem vagy képes, mindkét esetben igazad van!”

Henry Ford

 

TRANSZFORMÁCIÓ JÁTÉK

1998-ban játszottam először az önismereti  társasjátékkal, négyesben, holland facilitátor segítségével.
Majd egy évre rá két héten keresztül 14-ed magammal és két kiképzővel Suzanne-nal és Maryvel, akik az Inerlyngs képviseletében Skóciából jöttek Magyarországra, hogy mi is részei lehessünk a „Csodamezőnek”.
Azóta is játszom és facilitálom a játékot, és minden alkalom „alkalom” az Átalakulásra.
Társas játék egyéni életúttal és csoportos felismerésekkel, az Univerzum üzenetével és az angyali energiákkal, könnyekkel és intuitív szikrával… viszik előre a Fókuszom a játék szintjein át a megoldottság felé.