A Teremtő Kapcsolat avagy a Szeretet Pszichológiája

Egy közösen gondolkodó játékra hívlak meg! Mond TE mit gondolsz?

Mi is az a teremtő kapcsolat? Az amit a mindennapokban létrehozunk az életünk megélése közben, akár gondolatban, akár szóban, akár cselekedetben. Minden pillanatban egy új kapcsolatot teremtünk Valakivel vagy Valamivel. Ez a kapcsolat az Energiák szintjén jön létre a “mélyben”!

Értekezésemet egy idézettel fűszerezném meg:

“A tanárt tanítják a tanítványai, a színészt a közönsége, a pszichoanalitikust gyógyítja a páciense
– feltéve, hogy nem tárgyként kezelik egymást, hanem őszinte és termékeny kapcsolatba kerülnek egymással.”

Carl Gustav Jung

Két alapvető Energia létezik,

  • a Félelem, amely a teremtésünk negatív energiája, és

  • a Szeretet, amely a teremtésünk pozitív energiája!

A Félelem lebontja a pillanatot, a mostot, a múltba vagy a jövőbe kalauzol, csakhogy elfelejtsd, hogy az életedet a jelen pillanatban kell éljed! Lebontja még a kapcsolatokat, taszítja az embereket, a környezetet. Korlátokat teremt, hogy gátoljon a teljes, boldog életedben. Szomorúvá, szorongóvá, aggódóvá alakít. Taszítja az embereket egymástól. Megeszi a testben lévő jól működő sejteket, ezzel teret, tápot ad az öntörvényűen szaporodó sejteknek.

A Szeretet megéli a pillanatot a jelenben a mostban él. Figyel a pillanatra, új kapcsolatokat hoz létre, teremti a lehetőségeket, gondolatban, szóban és tettekben egyaránt. Lehetőségeket teremt, odavonzza az embereket, egy jó gondolattal, egy mosollyal, egy kedves szóval, egy segítséget nyújtó kézzel. Vonzza az embereket a szeretet, a jó együtt lenni érzése! Ez az érzés marasztalja a hozzánk betérőt.

A Szeretet Pszichológiája a fogantatással megteremtődő, és a születéssel felbomló egyensúly megtalálását, és annak visszaállítását tűzi ki célul. A szeretet megélését az adott pillanatban a gondolatokon, a szavakon és a tetteken keresztül éri el.

A Szeretet Pszichológiája a tapasztalati tényeken alapszik. Azt figyeli meg, hogy az érzelmek, mint a félelem és a szeretet, mit hoz létre bennünk emberi lényekben, mit hoz létre a kis közösségekben, mint a család, az iskola, a munkahely…, és mit hoz létre a tágabb közösségekben, a Mi világunkban, azaz a helyi közösségekben, a élő közösségekben, mint a városok, országok, kontinensek, és az egész világunkban a Földön és a minket körülvevő univerzumban.

A szeretet emberi aspektusai a feltételes Szeretet és a feltétel nélküli Szeretet!

Az Isteni szeretet teljes és feltétel nélküli!

Minden feltételes szeretet már megváltoztatja magát a szeretetet adót is, mert a teljes Energia áramlást gátolja! Csak a szeretet egy részét adja át! Ezért nehéz azoknak, akik csak a teljesítményekhez kötik a szeretet áramlásának teljes engedélyezését.

A feltétel nélküli szeretet, ami akkor is szeret, ha a “másik fél érdemtelen” a Szeretetre, emberi felfogás szerint.

Tehát kimondhatjuk, hogy a Félelem és a Szeretet is Energia! Kiindulási, “O” ponti energiának is lehet nevezni, mely velünk születik, melyet az anyaméh védő, óvó szerepére mutat, szimbolizál felénk.

A Szeretet Pszichológiája az Energia megtapasztalását, és annak hatását a gondolatainkra, szavainkra, tetteinkre vizsgálja! Azt figyeli, hogy a Szeretet, mint Energia mit vált ki az adóban és a befogadóban.

A pozitív energia adó és befogadó. Jellemzője a szabadság és az állandó készenlét az adásra! Tükörként működik, ítéletmentes. Megbocsájtó, mert tudja a haraggal önmagát szennyezi.

A negatív energia rabló és bekebelező. Jellemzője a függőség kialakítása és a zsarolás. Emellett ez az energia kinyilatkoztat, ítélkezik. Haragtartó, állandóan a sérelmeiből él, és panaszkodik.

Szeretettel várom jelzéseiteket!